Hem

Välkommen till Torpa Industrier AB

Torpa Industriers affärsidé är att hjälpa innovatörer och entreprenörer med samtliga nödvändiga steg i utvecklingen från idéstadium till kommersiella framgångar

På Torpas hemsida kan du ta del av 25 års erfarenhet från entreprenörsarbete i svenska företag, som uppstått ur akademisk medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning.

Du får tips om hur man bör vara som
ledare i ett innovationsföretag, hur man
ska fungera som entreprenör, hur man
ska organisera sin verksamhet, hur man
ska kommunicera med olika
intressenter och mycket annat.

Om du vill ha fler tips är du välkommen att ställa frågor eller att kontakta företaget

Torpa Industrier har lång erfarenhet från arbete med alla viktiga steg i utvecklingskedjan
från idé och hela vägen fram till stadig
och snabb marknadstillväxt under
lönsamma omständigheter. Då har
man nått riktiga kommersiella
framgångar

 • Problem-, behovs- och
  marknadsanalys
 • Produktutveckling
 • Patentansökning
 • Dokumentationsarbete
 • Kliniska studier
 • Kvalitets- och certifieringsarbeten
 • Marknadsintroduktion
 • Finansieringsarbete
 • Internationellt marknadsföringsarbete

Comments are closed.