Varumärkesstrategier

Att bygga varumärken är inte det lättaste och särskilt inte för ett litet underfinansierat företag. Det kostar nämligen mycket pengar och tar i regel många år att bygga ett starkt varumärke, på en internationell marknad.

Read More

Sekretessavtal

Read More

Agreement of Non Disclosure

Read More

Marknadsaspekter på kravspecifikationen

Att ha en bra idé som kan leda till en uppfinning är bra. Att övertyga sig om att uppfinningen löser ett väsentligt problem är bättre. Att identifiera en solklar köpare, som vinner på uppfinningen är ännu bättre. Då finns starka skäl att försöka patentskydda idén. Men innan man spenderar för mycket pengar i ett utvecklingsprojekt måste man arbeta fram en realistisk kravspecifikation för den framtida produkten. Marknadsaspekterna får inte komma i andra hand när kravspecifikationen tas fram.

Read More

Produktutveckling till en viss punkt

Ingenjörsstyrda bolag riskerar att aldrig bli färdiga med produktutvecklingen. Det finns fördomar bland investerare mot ingenjörer som ledare av innovationsföretag. Ibland ligger det faktiskt en del i deras misstro mot alltför ingenjörsdominerade företag. Som ledare för ett företag som utvecklar ett nytt koncept måstet du se upp med risken att ni aldrig blir nöjda med vad ni åstadkommit. Inom detta område, liksom när det gäller finansieringsstrategier och frågor om marknadskommunikation, är ”timing” en helt avgörande faktor.

Read More

Marknadskommunikation, när och hur?

Inom marknadskommunikationens område har man ett antal olika instrument att välja bland, annonsering i TV, radio, på internet, på egna hemsidan, i dags- och veckotidningar och i facktidskrifter, genom direktreklam hem i brevlådan, PR, egna pressmeddelanden, presskonferenser, vetenskapliga artiklar, utställningar, konferenser, olika utbildningsaktiviteter, etc. Det räcker att räkna upp ett antal så inser man snabbt hur mycket pengar detta kan kosta.

Read More

Finansieringsstrategier

Att veta hur man kan finansiera upp sitt bolag är nödvändigt och inget man bara ska överlåta åt andra. Risken att man ger bort alldeles för stora andelar av bolaget eller att man inte får in nödvändigt kapital är alltid överhängande. Att släppa in ett antal andra ägare redan vid starten för att få in ett mindre grundkapital, är inte alltid nödvändigt. Är man övertygad om att man sitter på en värdefull innovation, ska man hålla huvudet kallt och överväga några olika alternativ innan man agerar.

Read More

En patentansökan ska vara som ett konstverk

Att författa en stark patentansökan är stor konst och av central betydelse för möjligheterna att både finansiera bolaget och att bygga en hållbar position på marknaden. Det är värt mycket att söka efter rätt kompetens inom detta område men man måste också själv lära sig hur man lägger upp en ansökan och hur man formulerar en vettig patentstrategi

Read More

Min väg till ett industrijobb

Redan när han började doktorera på institutionen för teoretisk fysik, var Claes Holmberg inställd på att arbeta i den svenska industrin. Han betraktar industrin som en av de viktigaste samhällsbyggande funktionerna men upplever att många beslutsfattare idag inte riktigt tar det ansvar som krävs för att industrin ska fortsätta att spela den viktiga roll som den måste spela i ett sunt och starkt samhälle, under utveckling.

Read More

CV for Claes Holmberg and Torpa Industrier AB

Claes Holmberg har i mer än 25 år arbetat i ledande befattning i ett flertal innovationsföretag, vilka tagit sig från tidig fas och ut på den internationella marknaden. Hans första uppdrag var i Nobel Biocare, företaget som introducerade dentala implantat på världsmarknaden.

Read More