Detaljerad beskrivning

 • ”Timing” är ditt viktigaste ledord! Du har begränsat med tid och pengar. Ta itu med de viktiga sakerna i rätt tid, inte för tidigt och absolut inte för sent
 • ”Absolut ärlighet” är lika viktigt. Det du ska göra kräver så mycket av dig och din omgivning att du inte överleva genom att ljuga, dölja sanningar, överdriva, skönmåla verkligheten, osv. Se till att din omgivning litar fullständigt på dig och kräv det samma tillbaka från omgivningen
 • Finansieringen kommer att vara ditt största problem. All erfarenhet visar att det tar många år och att det ofta krävs hundratals miljoner kronor i satsningar för att bygga ett lönsamt internationellt bolag, vars verksamhet baseras på en helt ny uppfinning. Risken att drabbas av likviditetskriser är mycket stor om man inte är extremt varsam med likvida medel och även då. Även om du skulle vara ensam ägare till bolaget när projektet startar ska du räkna med att du kommer att bli utspädd rejält som ägare. I det flesta fall blir innovatören/grundaren en obetydlig minoritetsägare innan företaget nått den utvecklingsfas som innebär stadig tillväxt på den internationella marknaden, under lönsamma omständigheter. Den fasen är inget mål men den innebär att företaget kommer att kunna växa och vara oberoende av att aktiemarknaden skjuter till mer kapital. Alltså är den en viktig milstolpe i utvecklingen. Efter det ska du inte längre behöva bli utspädd som ägare. Flertalet vettiga investerare vill absolut behålla innovatören i bolaget. Det ser illa ut för trovärdigheten att tappa upphovsmannen och man riskerar dessutom att denne i så fall hamnar hos en konkurrent. Men du bör helst, redan från början, planera för ditt framtida engagemang i bolaget. Av ekonomiska skäl ska du kanske teckna ett royaltyavtal mellan dig och bolaget innan det kommer in fler ägare. Det finns andra varianter på samma tema, där man kan lägga immateriella rättigheter såsom patent, i ett bolag som man fortsätter att kontrollera själv. Sen licensierar man alla rättigheter till ett verksamhetsbolag, som man finansierar upp. Man måste dock ha klart för sig att man får betydligt svårare att attrahera kapital om investerarna känner den minsta tveksamhet till verksamhetsbolagets förhandlingsposition relativt bolaget som kontrollerar rättigheterna. Jag tar upp det här problemet för att du ska vara medveten om riskerna att förlora hela kontrollen över ditt bolag.  
 • Analysera marknadsbehoven skarpt. Undvik det vanliga misstaget att blunda för väsentliga hinder som kan försvåra marknadspenetrationen. Tänk inte inifrån och ut. Sätt dig i kundernas situation och gå igenom värdet av för- och nackdelar ordentligt. Missa inte att undersöka konkurrentsituationen/hoten

 • Planering, dokumentation och kommunikation är mycket viktigt för att man ska kunna lyckas. Betrakta aldrig dessa saker som något nödvändigt ont. De är alla nödvändiga saker som du, organisation, styrelse och intressenter kan använda, för att lära er mer om hur verksamheten ska bedrivas
 • En fullständigt genialisk produkt är inte samma sak som en efterfrågad produkt. Glöm aldrig det. För att produkten ska bli efterfrågade krävs mycket mer än att den är genialisk. Den ska bli känd. Den ska bli accepterad på marknaden. Den ska bedömas som säker och effektiv och värd sitt pris och ofta vill marknaden veta att vissa personer föredrar den framför andra alternativ. Inte många vill vara först ut att pröva ett helt nytt koncept. Det stora flertalet framtida användare föredrar att vänta och se om andra upplever det beskrivna fördelarna och slipper att drabbas av oväntade problem. Att skapa efterfrågan är den stora utmaningen och det är här de flesta går fel. Man underskattar hur svårt det är att göra en ny metod efterfrågad på marknaden. Skulle du mot förmodan märka att ert arbete inom ett marknadssegment, leder till efterfrågan inom ett annat segment (sådana saker inträffar faktiskt emellanåt), har du all anledning att stanna upp och utvärdera den uppkomna situationen. Efterfrågan är en så avgörande faktor och så svårt att åstadkomma att det måste finnas starka skäl (det finns nästa aldrig så starka skäl) för att man ska avstå från att ta tillvara den. Det kan finnas anledning att lägga allt annat åt sidan för ett tag och bara fokusera på att tillfredställa det nya marknadssegmentets behov.

 • Förutsätt att det tar lång tid att nå fram till en färdig produkt och att sedan vinna marknadens förtroende för den. Fokusera därför stenhårt på att nå målen. Stå emot alla förslag om att lägga tid och pengar på att undersöka hur produkten skulle kunna fungera i andra sammanhang. Du har varken pengar eller tid att göra detta. Undvik allt som äventyrar fokuseringen! Enda undantaget är om du och de du litar på, verkligen får anledning att ompröva tidigare strategier genom att ni får ny information. Man kan inte utesluta att man, trots en riktigt bra analys, ändå kan hitta en ännu bättre användning för produkten. Man ska egentligen aldrig utesluta några möjligheter. Det viktiga är att man gör en ny analys när behov föreligger, så att man alltid vet vad man gör och vart man är på väg. Fokusering på uppgiften innebär att man följer den bästa vägen mot målet och avstår från att vandra fem olika vägar mot fem olika mål för att alla ser lovande ut.
 • Se inte bara möjligheterna. Se även problemen som måste lösas. Det har länge varit en devis bland management- och rekryteringsföretag att man ska ta in folk som ser möjligheter där andra ser problem. Det är ett kvalificerat nonsensprat, i alla fall hur folk i allmänhet tolkar budskapet. Vad man egentlig vill uttrycka är att man föredrar anställda som har en allmänt positiv livssyn, som klarar att hitta de framkomliga vägarna där andra kör fast, som inte sjukskriver sig när de stöter på patrull och liknande. Vem föredrar inte det? Det gör alla och därmed står uttrycker för en absolut självklarhet och blir därigenom helt onödigt kanske till och med farligt, särskilt när man sysslar med avancerad teknik. Ledare som bara ser möjligheter riskerar att slösa bort stora resurser och värdefull tid på grund av att de inte undersökt vilka alternativ som står till buds innan de väljer väg. Låt oss vända på resonemanget och börja med att konstatera att du inte gärna skulle ha kommit fram till din uppfinning om du inte såg möjligheterna och ingen skulle våga hoppa på ditt tåg om de inte såg att det fanns möjligheter att lyckas. Låt oss nu slå fast en gång för alla att det krävs att du och dina medarbetare är skickliga i att identifiera de problem som nödvändigtvis måste lösas för att produkten en gång ska komma ut på marknaden. Blunda aldrig för problem. MEN de flesta problem går att lösa om man bara förfogar över rätt kunskaper
 • Är du en introvert uppfinnare? Ändra på dig eller säkerställ att du får tag på en pålitlig och kompetent vapendragare som är utåtriktad. Du kommer att behöva denne om du inte vill ändra på dig själv. Inte en chans att du kan ta dig fram hela vägen till kommersiell framgång, via stegvisa nyemissioner och ett antal viktiga samarbetsprojekt utan att vara en skicklig säljare. ”Kommunikation” är ett annat viktigt ledord. Men kom ihåg att det går utmärkt att lära sig. Om du inte är bra på att kommunicera är det för att du inte ansett det vara mödan värt. Leder du utvecklingen av ett innovationsföretag är det betydligt viktigare än det varit tidigare i livet och du måste ändra din inställning till att kommunicera med andra människor. Du måste ju nu kunna övertyga människor att tro på det du gör.

 • Ta aldrig beslut för att tillfredställa andra eller för att visa att du är beslutskraftig. Det kan du få ångra. Är du trängd i en förhandling tackar du för förslaget och ber att få återkomma när du hunnit kolla upp det. Det kan vara irriterande för motparten och det kan påverka samarbetsklimatet negativt men ett beslut i fel riktning, taget i en trängd situation av en person som inte är säker på konsekvenserna kan göra att hela verksamheten kapsejsar. Känner man att man riskerar att äventyra ett viktigt samarbete får man se till att agera snabbt med analysen, så att man kan komma tillbaka med besked på så kort tid som möjligt. Om man inte, på kort tid, kan bli klar över vad som är rätt kan man heller inte lämna besked snabbt. Men då finns oklarheter som står i vägen för beslut och i så fall kanske man inte är mogen att ta ett sådant. Vad jag menar är att man måste se till bolagets bästa i första hand och vilket intryck man lämnar efter sig i andra hand.
 • Tro på din egen övertygelse men var ändå lyhörd. Du kommer att få massor av synpunkter på din verksamhet och du kommer att höra en massa råd som låter som att den som uttalar dem verkligen har byggt företag på egen hand. Men det är inte så många som gjort. Tacka ödmjukt för råden men tappa inte bort dig genom att springa åt olika håll allteftersom du hör nya goda råd. Arbeta efter din plan, som styrelsen står bakom. Om något råd låter riktigt vettigt, kan du kolla med styrelsen eller med annan kompetens i bolaget eller i ditt nätverk och höra om de testat något liknande. Men ändra inte förrän du blivit övertygad och styrelsen köpt ditt nya upplägg. Många entreprenörer är det, som sprungit bort sig, förbrukat sina företags likvida medel och slösa bort värdefull tid för att de prövat en massa olika vägar på samma gång. Det är att skjuta med hagelbössa och det är aldrig lika bra som att fokusera stenhårt på de saker som man verkligen tänkt igenom ordentligt
 • Var sparsam med pressmeddelanden som egentligen bara syftar till att prata upp aktiekursen. Berätta bara om sådant som marknaden måste få information om. Annars riskerar du att devalvera värdet av ditt budskap. Marknaden tappar snabbt intresset och förtroende för ett företag som inte synes ta sig fram tillräckligt snabbt men som ändå allt som oftast berättar om hur bra allting går. Stå emot aktieägare och andra intressenter som tjatar om att det hörs för lite om er. De tänker oftast bara på sina egna intressen, vilka sannolikt ar betydligt mer kortsiktiga än dina. Detta råd strider inte mot det tidigare rådet om hur viktigt det är att kommunicera. Men för att tydliggöra vad jag menar så tolka det som att du måste vara tydlig i din kommunikation och du måste visa att du tror på din idé och att du vet vad du håller på med och har god kontroll över verksamhet men överkommunicera inte genom att konstant släppa ut en massa ”skitnyheter”, som egentligen inte är tydliga bevis om att utvecklingen går åt rätt håll

Comments are closed.