Snabbguiden

 • Timing är viktigt
 • Absolut ärlighet likaså
 • Finansiering är det största problemet
 • Ärlig och skarp marknadsanalys
 • God planering av verksamheten krävs
 • Det är svårt att skapa efterfrågan
 • Fokusering nödvändigt
 • Se inte bara möjligheterna – se problemen som måste lösas!
 • Kommunicera skickligt
 • Ta aldrig beslut av fel anledning
 • Tro på din egen analys
 • Återhållsamhet med pressmeddelanden

Comments are closed.