Kokbok

Nedan följer mina bästa råd till er som vill ta er an den svåra men oerhört roliga utmaning att utveckla ett nytt företag baserat på en egen originaluppfinning. De bygger på mina erfarenheter från mer än 25 års arbete i likande situationer. I vissa fall finns inte en enda sanning eller ett enda vägval. Då gäller det att välja den väg man tror sig kunna följa och som man bedömer sig ha råd att ta. Ibland kan det vara bra att treva sig fram en av vägarna för att växla över till ett annat alternativ innan man lagt för mycket tid och pengar.

Vi pratar här enbart om den speciella situation som det innebär när man måste utveckla en helt ny marknad för en annorlunda lösning på ett specifikt problem. Detta är allt som oftast situationen för en innovatör som vill nå ut till den eller de målgrupper som kan tänkas vilja använda innovatörens uppfinning. Behoven och kraven skiljer sig dramatiskt från situationen då man ska utveckla ett renodlat säljbolag, som har till uppgift att ta hand om en eller fler agenturer. Det är oftast en betydligt enklare uppgift och det kan under lyckliga omständigheter gå ganska snabbt.

Innovatören/entreprenören får absolut inte stoppa ner huvudet i sanden och bara köra på. Då är risken stor att man går fel.. Att bygga ett internationellt företag baserat på en helt ny uppfinning, är alldeles för komplicerat och krävande för att man ska kunna behärska det som krävs, om man inte varit med och gjort det tidigare. Erfarenheten är din bästa vän om du ska ge dig på att utveckla en ny marknad.

Ska du lyckas måste kunna inhämta råd från andra, samtidigt som du måste lära dig att genomskåda de förslag som faktiskt inte passar in i den verksamhet du utvecklar. Det finns många självutnämnda experter som tror sig veta hur man ska ta en uppfinning från idé till succé. Många har också värdefulla kunskaper som man behöver beakta. Att utveckla en helt ny marknad är en stor uppgift och ingen är expert på allt.

Glöm aldrig att detta är något av ett optimeringsproblem där nedlagd tid och satsade pengar är två av de viktigaste parametrarna.

Allt annat lika, är det alltid bättre att ta sig fram snabbt än långsamt och på samma sätt är det bättre om utvecklingen drar mindre pengar än mer pengar. Dessa påståenden känns givetvis självklara men i och med att utvecklingen kan gå snabbare om man satsar mer pengar, blir det svårare att avgöra vad som är bästa vägen.

Jag förutsätter i mitt fortsatta resonemang att det bildas ett bolag för att hantera uppfinningen. Mycket av råden är tillämpliga även om man avser att sälja uppfinningen till en annan aktör. Min erfarenhet är dock att det sällan är lätt att attrahera industriella partners till tidiga uppfinningar. De flesta framgångsrika företag är ganska ovilliga att ta de risker som det innebär att ta hand om någon annans uppfinning. Deras verksamhet går i de flesta fall ut på att förvalta det som redan finns i företagen. Endast om det är uppenbart att din uppfinning passar in och förstärker deras befintliga affärsidé, brukar de vara villiga att ta hand om hela utvecklingsfasen. I nästan alla situationer jag stött på under årens lopp har de etablerade företagen inställningen att de hellre väntar och betalar i överkant för en redan konstaterad kommersiell succé än de köper in sig till låga kostnader i ett riskfyllt projekt som kräver ett ekonomiskt risktagande.

Du kan välja att läsa antingen snabbguiden eller den mer detaljerade beskrivningen

Comments are closed.