Snabbguiden

 • Säkerställ att din uppfinning löser ett viktigt problem
 • Säkerställ att det finns framtida köpare som vinner på att använda uppfinningen
  • Vinsterna ska tydligt kunna beskrivas i minskade kostnader, ökade intäkter, ökad lönsamhet, ökad kvalitet, minskad tidsåtgång, räddade liv, etc
  • Försäkra dig så långt det går att det inte finns ännu smartare lösningar ute på marknaden eller på väg ut till marknaden
 • Säkerställ att utvecklingsprojektet är rimligt och att det kommer att gå att tillverka produkten till vettiga kostnader
 • Skydda din uppfinning och din verksamhet
  • Patentansökan
  • Bilda bolag
  • Royaltyavtal och relationsavtal mellan dig och bolaget
 • Arbeta fram en realistisk plan för hela utvecklingsarbetet, från idé till färdig produkt
  • Sälj inte ut din uppfinning för billigt
  • Börja projektet i rätt ände
  • Arbeta billigt till att börja med
  • Se till att få svar på de viktigaste frågorna, de som skulle kunna stjälpa projektet, innan det satsas för mycket pengar

 • Planera din kommunikationsstrategi ordentligt. Den kommer att vara avgörande för den fortsatta verksamheten
  • Vilka målgrupper vänder den sig till?
  • Vilket budskap behövs för att attrahera investerare, specialister, framtida nyckelkunder, din framtida marknad?
  • När vinner bolaget på att ha en hemsida?
  • Lägg inte pengar på marknadskommunikation förrän marknaden är mogen för det
  • Träna på din presentation. Att presentationen går hem kommer att ha avgörande betydelse för framtiden
 • När ska bolaget bli publikt? Noterat för aktiehandel? Nyemissioner?
  • Fråga revisorn till råds
  • Skaffa information från erfarna entreprenörer som är villiga att hjälpa dig
 • Organisera ett bolag som har resurser för 1-2 års utvecklingsarbete
  • Styrelsesammansättningen är oerhört viktig

 • Affärsplanen ska vara genomtänkt, enkel, tydlig och inte längre än nödvändigt. Det är en plan och inte en rapport!
  • Hushålla med pengarna. Kassan sinar snabbt
  • Affärsplanen ska adressera allt viktigt som ska göras, när sakerna ska göras, vad sakerna kostar att göra och vad verksamheten syftar till
  • Man bör i varje affärsplan ge en kort beskrivning av hur och när man tänker angripa marknaden.
  • Ju längre projektet fortskrider, desto mer marknadsaspekter ska med
  • Tänk inte i termer av ”Exit- strategier”, vilket du kan få rådet att göra
 • Hela styrelsen ska stå bakom planen. Om så inte är fallet krävs åtgärder
 • Bedriv produktutvecklingen smart. Viktigt att göra sakerna i rätt ordning och till rätt kostnader
  • Produktcertifieringen måste fokuseras tidigt

 • Se till att skaffa dig en så tydlig bild som möjligt av din framtida marknads olika behov och handlingsalternativ
 • Marknadsintroducera smart!
  • Bra underlag för affärsmodell och prissättning
  • Marknadsintroduktion i olika steg
  • Slösa inte pengar på dyra lanseringar som inte uppmärksammas
  • Ta chanser som dyker upp
  • Fokusera på det som är viktigt
  • Alla behöver inte se dig och din uppfinning
  • De som kan påverka den fortsatta utvecklingen måste du nå
 • Mikromarknaden först
  • 10 nöjda kunder innan du jagar 100
 • Planera steg 2 noggrant
  • Vilken geografisk marknad?
  • Marknadskommunikation eller ej?

Comments are closed.