Historik

 Torpa Industrier AB grundades 1996 för att erbjuda strategisk hjälp i utvecklingen av nystartade innovationsföretag. Claes Holmberg, som är civilingenjör i Tekniska Fysik(1980) och Teknologie Doktor i Teoretisk Fysik(1986) från Chalmers Tekniska Högskola, hade då cirka 10 års erfarenhet från arbete i ledande tjänst från Nobelpharma AB (nu Nobel Biocare AB).

Nobelpharma
idag Nobel Biocare AB

Nobelpharma var företaget som introducerade dentala
implantat, Brånemark System®, på världsmarknaden.  
Efter Nobelpharma har en lång rad konkurrerande system
från många olika länder lanserats på marknaden, som idag
är en mångmiljardindustri. Sverige har dock förblivit ett världsledande land inom marknadsområdet.

Claes Holmberg anställdes i forsknings- och utvecklingsverksamheten 1986. Han utnämndes till FoU-chef 1987 och blev vice verkställande direktör för koncernen och VD Leif Eks ställföreträdare 1989. Under 1987 omsatte företaget cirka 75 MSEK med ett resultat om -35 MSEK. Året efter nåddes ett nollresultat och efter det steg företagets omsättning och vinst stadigt fram till dess att Holmberg lämnade företaget 1995. Då omsatte företaget 1 100 MSEK och redovisade en vinst om 112 MSEK, från försäljning i över 50 länder runt om i världen. Året efter att Ek och Holmberg lämnade företaget, minskade omsättningen och vinsten för första gången på 10 år. Men efter det skulle Nobel Biocare redovisa stigande försäljning under många år.

Under åren på Nobelpharma ansvarade Claes Holmberg för några av företagets strategiskt viktiga verksamheter;

 • FoU, Produktion, QA, RA, Patent, Huvudkontor
 • Nya affärsområden
  • Benförankrade hörapparater, BAHA, som senare såldes till Cochlear och som har nått liknande framgångar som de dentala implantaten. BAHA sysselsätter i dag över 200 personer
  • Extra-orala applikationer, ansiktsproteser
  • Procera, industriellt tillverkad protetik, som nu utgör den mest centrala delen i Nobel Biocares protetiska lösningar
  • Ett antal av de viktigaste säljande dotterbolagen ute i världen

Det breda ansvarsområdet gjorde att Claes Holmberg skaffade sig värdefulla erfarenheter från samtliga områden som är väsentliga för utvecklingen av nya innovativa företag.

Torpa Industrier AB
När Claes lämnade Nobel Biocare grundade han Torpa Industrier AB för att dra nytta av sina erfarenheter och för att kunna hjälpa andra unga innovatörer att utveckla sina idée,r hela vägen till kommersiella framgångar.

Under 1986 fick Torpa Industrier i uppdrag att genomföra en idé och marknadsanalys för en uppfinning som syftade till att minska behovet av att använda borr för att avlägsna karierad tandsubstans. Det blev Carisolv®, som under 1987 blev en av landets mest uppmärksammade uppfinningar. Uppfinningen drevs i företaget MediTeam AB som börsnoterades tidigt och som så småningom listades på Stockholms Fondbörs O- lista. Media från hela världen ville visa upp mirakelkuren som skulle ersätta borren och därigenom bota tandläkarskräck.

MediTeam AB
Ett erfaret team sattes samman av ett flertal personer som lämnat Nobelpharma. Den tidigare VD:n, Leif Ek, blev ordförande i styrelsen och Claes Holmberg, tillsattes som VD. Ungefär samtidigt som MediTeam bildades och finansierades upp gick Leif Ek och Claes Holmberg tillsammans med läkaren Jan Thorell, in som delägare i Biolin Medical AB, nu Biolin Scientific AB. Strax därefter rekryterades Pontus Wilgodt från den finansiella marknaden.

Biolin , idag Biolin Scientific AB
Mixen av industriell, forskningsmässig, medicinsk och finansiell kompetens i Biolin visade sig synnerligen lyckad. Biolins affärsidé var att hitta vettiga uppfinningar inom områdena medicinsk teknik och avancerad analytisk mätteknik, bilda bolag runt dessa och skaffa riskkapital till utvecklingen. Bland Biolins projektbolag kan nämnas;

 • Q-Sence AB, från Chalmers Ytfysikgrupp
 • Integrations Diagnostics AB, företaget bakom Osstell
 • Biovator AB, för att kunna minska antalet djurstudier
 • Blood Saving Technologies AB, BST
 • Sinterkill AB, för att döda av mjölbaggar med kyla istället
  för med gift

 

Av dessa har flera lett till internationellt framgångsrika
verksamheter.
Både Q-Sence och Osstell är idag helägda verksamheter inom
Biolin-koncernen. Biovator, BST och Sinterkill har sålts vidare.

MediTeam och Biolin slogs samman 2002 under Biolins namn. 
Claes Holmberg tillsattes som VD i det sammanslagna bolaget.
Han lämnade bolaget 2003 efter att bolaget fått nya huvudägare.
Biolin är idag ett framgångsrikt innovationsföretag på Stockholmsbörsens Nasdaq OMX Small Cap. Företaget är lönsamt och stadigt växande och omsätter över 100 MSEK om året. Utöver Q-Sence och Osstell innehar bolaget ytterligare ett antal varumärken inom området analytisk mätteknik, huvudsakligen inom nanoteknikområdet; KSV Nima, Fairfield och Attention.

Biolight AB
Under åren 2003 till 2011 var Claes Holmberg anställd som VD i det medicintekniska bolaget Biolight AB (tidigare Biolight International AB). Bolaget bedriver en verksamhet som bygger på att behandla svårläkta sår och andra inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserat monokromatiskt ljus. Sedan 2004 har Biolights metod marknadsförts mot den svenska sjukvården och äldreomsorgen som ett komplement för snabbare läkning av svårartade sår, exempelvis trycksår, venösa bensår och diabetiska sår. Dock har avsaknaden av tillräckligt starka kliniska bevis inom området diabetiska sår, hittills bromsat marknadsutvecklingen. En klinisk flercenterstudie pågår och beräknas vara avslutad i början av 2012. Bedömningen är att den har potential att öppna den internationella marknaden, förutsatt att resultaten överensstämmer med tidigare preliminära resultat. Om Biolight visar sig läka de svåra diabetiska fotsåren, torde det innebära att många amputationer skulle kunna undvikas.

Sedan 2007 marknadsförs metoden med stor framgång även mot aktörer inom den svenska hästsporten. Anledningen är att det visat sig möjligt att förebygga många vanligt förekommande skador inom sporten. Vid behandling av redan skadade hästar nedkortas rehabiliteringstiden avsevärt.

Bolaget har sedan 2007 uppvisat en stadigt ökad försäljning, från cirka 1,5 MSEK 2007 till cirka 8 MSEK 2010. På sårsidan har Bolaget lyckats teckna avtal med äldreomsorgen i vissa kommuner och med Carema Care AB. Den senare har infört Biolight som rutinmetod på över 100 vårdenheter runt om i landet. På hästsidan har ledande aktörer inom såväl ridsport som trav och galopp använt Biolight rutinmässigt i flera år och antalet användare ökar stadigt. Internationell lansering planeras till 2012. Under 2011 arbetar företaget med att förbereda lansering, inte minst på den stora franska hästsportmarknaden.

Trots stadigt stigande försäljning lämnade Claes Holmberg Biolight i januari 2011, eftersom det konstaterades att han och styrelsen inte hade samma syn på framtiden. Medan styrelsen ställde krav på fortsatta tillväxt men med en lägre kostnadskostym ansåg Holmberg att det var nödvändigt att öka satsningarna för att nå fortsatta framgångar. Ekonomiska projektioner från de senaste fyra åren indikerar att Bolaget bör nå lönsamhet på månadsbasis i slutet av 2011 eller senast i början av 2012.

I februari 2011 återgick Claes Holmberg, ytterligare några värdefulla erfarenheter rikare, till konsultverksamheten i Torpa Industrier AB. En av flera viktiga erfarenheter är att det finns inbyggda konflikter mellan en VD:s absoluta ansvar för bolaget och ägarnas/styrelsens ofta mer kortsiktiga intressen. Under förutsättning att VD förhandlat sig till ett vettigt kontrakt går det utmärkt att leva med dessa motsättningar. För innovatören/entreprenören, som vill värna sin uppfinning och sitt företag, är situationen dock en helt annan.  Torpa Industriers verksamhet bygger bland annat på att hjälpa innovatörer/entreprenörer att organisera verksamhet och finansiering så att framtida konflikter kan minimeras.

Comments are closed.