Entreprenören

Här får du tips om hur man i rollen som entreprenör ska uppträda och hur man ska prioritera för att öka chansen att lyckas med projektet. Det är inte säkert att alla de här tipsen är relevanta i just din verksamhet. Framförallt går det inte att lämna några garantier om att man kommer att lyckas bara för att man följer dem. Du har för många stora utmaningar framför dig för att man någonsin ska våga räkna med att det ska gå att ta sig hela vägen till kommersiell succé.

Tipsen bygger dock på mina och andras erfarenheter från ett antal företag och utvecklingsprojekt under mer än 25 års tid. Om man tar del av tipsen och följer de som verkar passa bäst in i den situation man befinner sig, kan man absolut minska riskerna för ett misslyckande. Man minskar även riskerna att helt förlora kontrollen över bolaget, vilket normalt är en av de mest överhängande riskerna i ett långsiktigt perspektiv.

Du kan välja att läsa antingen snabbguiden eller den mer detaljerade beskrivningen

Comments are closed.