Ledaren

Här finner du en del råd om hur man bör vara som ledare om man vill bygga ett framgångrikt innovationsföretag. Det är inte säkert att alla de här tipsen är relevanta för just din personlighet och passar ditt sätt att leda kvalificerade människor. Framförallt går det inte att lämna några garantier om att de leder till en välsmord och högpresterande organisation. Att utveckla ett moderna teknologiskt företag med smarta människor, som alla  har stora förväntningar på framtiden och på dig och dessutom göra det under sannolikt knappa ekonomiska omständigheter är en stor utmaning.

Tipsen bygger dock på mina och andras erfarenheter från utvecklingen av ett antal företag under mer än 25 års tid. Om man tar del av tipsen och följer de som verkar passa bäst in i den situation man befinner sig, kan man absolut minska riskerna för att misslyckas med att skapa den kompetenta lagmaskin som krävs för att lyckas.  Du ökar även möjligheterna att få alla i organisationen att dra åt samma håll, att ge varandra nödvändigt stöd och att arbeta mot samma mål och med samma långsiktiga visioner.

Du kan välja att läsa antingen snabbguiden eller den mer detaljerade beskrivningen

Comments are closed.