Om Torpa

Torpa Industrier AB grundades 1996 för att erbjuda strategisk hjälp i utvecklingen av nystartade innovationsföretag. Claes Holmberg, som är civilingenjör i Tekniska Fysik(1980) och Teknologie Doktor i Teoretisk Fysik(1986) från Chalmers Tekniska Högskola, hade då cirka 10 års erfarenhet från arbete i ledande tjänst från Nobelpharma AB (nu Nobel Biocare AB).

Under sina år i industrin har Claes Holmberg varit inblandad i utvecklingen av ett stort antal nya företag, metoder och produkter;

 • Nobel Biocare AB
 • Benförankrade hörapparater, BAHA, som senare såldes till Cochlear och som har nått liknande framgångar som de dentala implantaten. BAHA sysselsätter i dag över 200 personer
 • Extra-orala applikationer, ansiktsproteser
 • Procera, industriellt tillverkad protetik, som nu utgör den mest centrala delen i Nobel Biocares protetiska lösningar
 • MediTeam AB med produkten Carisolv, behandling av karies
 • Biolin Scientific AB
 • Q-Sence AB, från Chalmers Ytfysikgrupp
 • Integrations Diagnostics AB, företaget bakom Osstell
 • Biovator AB, för att kunna minska antalet djurstudier
 • Blood Saving Technologies AB, BST
 • Sinterkill AB, för att döda av mjölbaggar med kyla istället för med gift
 • Biolight AB (tidigare Biolight International AB). Bolaget bedriver en verksamhet som bygger på att behandla svårläkta sår och andra inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserat monokromatiskt ljus.

Comments are closed.